کاربران عزیز زین پس میتوانید برای پرداخت بدون کارمزد از درگاه بانک ملت استفاده نمایید .